Swish:123 280 1645
PG:40 59 39-0

Priser/Avgifter »

 

Sök...

Priser / Avgifter

Följande avgifter tas ut för deltagande i klubbens olika aktiviteter. Observera att avgifterna gäller per deltagare.

Avgiften kan betalas med någt av följande alterantiv...
Swish: 123 280 16 45
PostGiro: 40 59 39-0

5 aug
5 aug
-"-
15 nov
15 dec
31 dec
-"-
25 jan
-"-

Medlemsavgift
Singelgruppspel (omg. 1 & 2)
Dubbelgruppspel (hösten)
Singelgruppspel (omg. 3)
Dubbelgruppspel (våren)
Dubbel-KM
Handikappturnering
Singelgruppspel (omg. 4 & 5)
Singel-KM​

250 SEK
2600 SEK
1200 SEK (per person)
1300 SEK
1200 SEK (per person)
100 SEK (per person)
100 SEK
2600 SEK
100 SEK​

 

Utebliven betalning:

En förseningsavgift på 50 kr läggs till för varje påbörjad försening om 14 dagar. Vid utebliven betalning och minst två påminnelser har klubben rätt att överlåta spelplatsen till annan spelare i kön.

 

Fler bilder »

Hemsidan skapad med Sitoo Web