Anmälda lag i dubbel-KM Anmälda till handikappsingeln
1 Olof Gunnarsson S2 1 Björn Stolt (S2)
Björn Stolt D1 2 Markus Marcolla S3
3 Nicklas Barnö S3
2 Nicklas Barnö S3 & D2 4 Olof Schyllander (S4)
Simon Key Bertman S2 & D3 5 Inge Heydorn (S5)
6 Göran Norström S11
3 Rolf Jakobsson D2 7 Maude Wallerstedt S11
Markus Marcolla S3 8 Agneta Söderlund S12
9 Birgitta Alenius S12
4 Erik Rosén D4 10
Bertil Starck D4 11
12
5 Fredrik Östling D5 13
Håkan Östling D5 14
15
6 16
17
18
7 19
20
8